Halk GYO'dan bedelsiz ve temettü kararı

Halk GYO'dan bedelsiz ve temettü kararı
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (HLGYO), bedelsiz sermaye artırımı ve temettü ödeme kararı alınıdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. HALK GYO yönetiminin aldığı karara göre, 2019 yılına ait net dağıtılabilir dönem karından 42.000.000 TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması ve şirketin çıkarılmış sermayesinin %4,52586 oranında artırılarak 928.000.000 TL'den 970.000.000 TL'ye artırılması için SPK'ya başvuruldu. Şirket yönetimi ayrıca, nakit ve pay biçiminde temettü ödeme kararı alındığını KAP'a bildirdi. Temettü ödemelerine ilişkin detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz: Not: Tablonun büyük hali için üzerine tıklayınız. Halk GYO'nun bedelsiz kararına ilişkin KAP'a gönderdiği açıklamanın tamamı ise şu şekilde: 24.06.2020 tarihinde saat 14:00'da Şirket Genel Merkezinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince; 2019 yılı karından, %5 oranında 2.459.947,85 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 42.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (679.479,423 TL tutarında A Grubu ve 41.320.520,577 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden; - Çıkarılmış sermayenin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %4,52586 oranında artırılarak 928.000.000.-TL'den 970.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, - Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına, - Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLASayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.