Maliyet
Miktar
4,07
0.06
1.5 %
Hacim
65892864,28
TSPOR - SANAL BORSA Maliyet Miktar
YATIRIMCI ÜYE
$TSPOR Daha yazmıyorıö asıl bombayı spek sen burdan ver malı alalım...